TOUR PENTECOSTÉS - MIEL SAN MARCOS - BUCARAMANGA 2019

SHOW EL HIPERACTIVO TONTO - JOSÉ ORDOÑEZ 2019

TOUR SHEKINAH - BARAK - BUCARAMANGA 2019

TOUR PURA SAL - REDIMI2 - BUCARAMANGA 2017

TOUR PURA SAL - DELUZ - BUCARAMANGA 2017

TOUR PURA SAL - CARLOS CENTENO 2017

LIDERAZGO JUVENIL - TOUR PURA SAL - 2017